one-p opp

Main menu

strzalka II Półmaraton Henrykowski     strzalka Rajd Tukan 2014   strzalka  III Półmaraton Henrykowski  strzalka RAJDY TUKAN


Nasza fundacja organizuje różnorodne imprezy sportowe na terenie swojego działania.
Dzięki podjęciu tych zadań, aktywizujemy lokalne środowisko wolontariuszy.

Wolontariusze sprawiają , iż  każda impreza, którą tworzymy
jest wyjątkowa, niesamowita…!

Ochotnicy uczą się i bawią działając przy organizacji imprez.
Są twarzą naszego regionu i dzięki ich uśmiechom, zaangażowaniu  –  uczestnicy naszych zawodów  z miłą chęcią zawitają do nas w roku następnym.

Mamy ambicje nadal rozwijać sportowego ducha w naszym powiecie i gminie i szkolić wolontariuszy.


 

IMG_4548-MOTION