one-p opp

Main menu

motto


buzieJednym z głównych celów działania Fundacji jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji dzieci, młodzieży i osób w wieku senioralnym zamieszkujących gminy wiejskie.

Zależy nam, aby:
• młodzi ludzie mogli rozwijać się zarówno intelektualnie i fizycznie, ale również aby rozwijali swoje kompetencje społeczne,
• stwarzać ludziom starszym szansę na aktywność, wykorzystywać ich wiedzę i potencjał,
gdyż jesteśmy przekonani, iż w ten sposób wzrastają szanse całych pokoleń na dobre i spełnione życie na każdym z jego etapów.