one-p opp

Main menu

strzalka  Zarząd i Rada Fundacji                    strzalka  Statut Fundacji

 

ciapa-1
O Fundacji


Ideą powołania w marcu 2010r. fundacji pod nazwą Fundacja Dwa Światy była chęć pomocy naszemu wspaniałemu koledze i przyjacielowi z czasów Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp., który w 2009r. roku zmagał się z ciężką chorobą.
Dzięki zaangażowaniu specjalistów, wierze i determinacji samego chorego i jego najbliższych udało się wyjść obronną ręką z tego doświadczenia. Byliśmy gotowi do pomocy, która na szczęście w tamtym czasie nie była Wojtkowi potrzebna.
Doświadczenie i przeżycia z tamtego okresu zmieniając życie Wojtka zapoczątkowały też proces długofalowych zmian w życiu założycieli Fundacji.
Do bieżącego roku Fundacja Dwa Światy była niejako w uśpieniu.
Teraz (z perspektywy czasu) widzimy, iż wszystko co ważne powstaje powoli…Nim drzewo wyda pierwsze owoce mija wiele lat.

„…Nic się nie dzieje przedwcześnie,
i nic się nie dzieje za późno,
i wszystko się dzieje w swoim czasie wszystko…
Wszystkie uczucia, spotkania,
odejścia, powroty, czyny i zamiary.
Zawsze właściwą godzinę biją Boże zegary.”

R. Brandstaetter

ciapa-2
Nazwa i logo Fundacji


logo (1)Nazwa i logo Fundacji „Dwa Światy” są ze sobą w ścisłej synergii.

Słowo synergia, wywodzi się z greckiego syn – czyli razem oraz ergon – czyli dzieło bądź działanie.
Termin ten w psychologii oznacza współdziałanie różnych czynników czy części złożonego układu, w wyniku czego pojawiają się nowe właściwości bądź dodatkowe korzyści. Mówiąc inaczej występujące obok siebie elementy układu bądź osoby, działają w taki sposób, że efekt tego działania w wyniku ich interakcji jest większy, niż gdyby działały osobno 2+2 = 5

Choć każdy z nas patrząc na logo Fundacji „Dwa Światy” może dojrzeć coś innego, to jego twórcy pragnęli, aby symbolizowało ono nie tylko obszar działań Fundacji (dzieci i osoby starsze, zdrowi i chorzy, doskonale radzący sobie w życiu i zagubieni – porównań może być tu wiele), ale również najważniejsze Wartości jakimi będziemy kierować się zawsze w działaniach:
Uważność i Troska
– Uczciwość i Wiarygodność
– Wiara i Miłość