image


Jednym z głównych celów działania Fundacji jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji dzieci, młodzieży i osób w wieku senioralnym zamieszkujących gminy wiejskie.Zależy nam, aby:

gdyż jesteśmy przekonani, iż w ten sposób wzrastają szanse całych pokoleń na dobre i spełnione życie na każdym z jego etapów.